BLOG SERIES 3/4: Associate Network Event - Processen en logistiek

Tijdens een netwerkevent op 8 november 2017 organiseerde het Process Team van hict een korte brainstormsessie rond twee recente ontwikkelingen in het kader van procesverbeteringen in ziekenhuizen: centralisatie van logistieke diensten en het uitbouwen van klinische paden.

Namen deel aan deze sessie:

  • Elisabeth Reusens
  • Jan Van Havenbergh
  • Lieven Rampelberg
  • Sindy Vranckx
  • Werner Van Minnebruggen
  • Het process team van hict vertegenwoordigd door Wesam Abudiab en Philip Ciesla

Logistieke processen: een prioriteit voor ziekenhuizen?

In een vorige blogpost bespraken we het samenwerken en het organiseren van ziekenhuizen in netwerken (zie ook onze blogpost rond dit thema: klik hier). 

Eén van de positieve gevolgen van samenwerkingen en netwerkstructuren voor ziekenhuizen, is een toename van de focus op logistieke processen.  Logistieke processen waren in het verleden geen prioriteit en werden beschouwd als een eenvoudig te beheren ondersteunende dienst. 

De laatste jaren is hier verandering in gekomen, enerzijds door een toename aan complexiteit en diversiteit van logistieke diensten (zowel in patiënten- als goederenstroom), anderzijds door een daling in mobiliteit (toeleveringen, transmurale activiteit). 

Tegelijk zijn de algemene kwaliteitseisen gestegen (zoals de accreditatie vereisten en de druk hieraan te voldoen) waardoor controle en opvolging cruciaal zijn geworden.

Centralisatie en uitbesteding

Dit alles maakt dat ziekenhuizen nadenken over het creëren van een extern logistiek platform dat meerdere ziekenhuizen kan bedienen.  Deze centralisatie kan diensten omvatten als catering, apotheek, sterilisatie, wasserij,…

Catering is één van de meest logische diensten om uit te besteden en te centraliseren.  Eén gemeenschappelijke keuken kan meerdere ziekenhuizen bedienen en dit creëert schaalvoordelen. Anderzijds houden heel wat ziekenhuizen vast aan een lokale organisatie omwille van kwaliteit.

Een externe organisatie van apotheekdiensten is ook een realistisch concept.  Niettemin staan apothekers weigerachtig ten opzichte van dergelijke concept, aangezien men zo dicht mogelijk bij de patiënt wil werken.  Het gevoel om ook minder impact te hebben op de werking van het ziekenhuis speelt ook mee.

Telkens is een praktische organisatie met de juiste ondersteunende IT tools (en data uitwisseling) een nodige voorwaarde.  Cruciaal echter voor een efficiënte centralisatie (en gerelateerde kostenbesparing) is het streven naar standardisatie binnen elk ziekenhuis en tussen de ziekenhuizen onderling.

Standardiseren van de zorgprocessen

Klinische processen worden meer en meer georganiseerd in klinische paden of zorgpaden.  Ze zijn een standardisatie van het proces dat de patiënt doorloopt voor zijn of haar behandeling.

Een standaard proces verbetert de efficiëntie en de globale kwaliteit, aangezien de verschillende stappen duidelijk vastliggen op een gestructureerde manier.  Finaal neem ook de tevredenheid van de patiënt toe, die een vlottere communicatie met en door het personeel ervaart.   Gecombineerde metingen van patiënt feedback (via PROM’s en PREM’s) zorgen voor een continu verbeterproces wat leidt tot een verdere optimalisatie van zorgpaden.

Een succesvolle implementatie van een zorgpad vereist een overkoepelende betrokkenheid van zowel medische (artsen, verpleegkundigen, paramedici) als niet-medische afdelingen (sociale dienst, kwaliteit, ICT, logistiek, directie).  Het vereist afstappen van bepaalde gewoontes, wat niet evident is en voldoende begeleiding vergt.

Standardisatie als katalysator voor centralisatie van logistieke processen

Het creëren en implementeren van zorgpaden vraagt een goede afstemming met de logistiek, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.  Immers, een standaard zorgpad leidt tot de standardisatie van zowel materiaal en medische hulpmiddelen alsook van geneesmiddelen.

De verdere uitrol van zorgpaden reduceert de verscheidenheid in middelen, wat de logistieke effectiviteit ten goede komt.

Globaal merken we dus dat het uitwerken van zorgpaden als katalysator kan dienen voor het centraliseren van logistieke diensten en dit door de nodige standardisatie.

Een verdere efficiëntie kan tenslotte worden bereikt door ook de zorgpaden binnen het volledige ziekenhuisnetwerk gelijk te trekken.

hict als constructieve partner

hict biedt expertise in het ontwerpen en implementeren van zorgpaden en logistieke processen en dit zowel binnen het ziekenhuis als binnen een ziekenhuisnetwerk.  hict focust hierbij zowel op het veranderingsproces als op een data-gedreven aanpak.

Samen met ons netwerk van geassocieerde consultants en partners staan we klaar om ook uw vraag rond logistiek en zorgpaden te vertalen naar een concreet resultaat. U vindt meer informatie over hict, ons team en onze projecten op www.hict.be.

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com