BLOG SERIES 4/4: Associate Network Event - Digitale transformatie in de gezondheidszorg

Tijdens een netwerkevent op 8 november 2017 organiseerde het Technology Team van hict een korte brainstormsessie rond digitale transformatie in de gezondheidszorg. hict verzamelde tijdens dit debat een aantal bezorgdheden, uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Namen deel aan deze sessie:

  • Prof. Stefaan Callens 
  • Dr. Bart Claikens
  • Boris Rogge
  • Diederik Tuypens
  • Frank Ponsaert
  • Het Technologie team van hict vertegenwoordigd door Henk Vansteenkiste, Christophe Gassesmet, Britt Callebaut, en Julie Vanhooreweghe

Digitale Transformatie – evolutief disruptief

Technologie kan de gezondheidszorg voorgoed veranderen. Een trend die steeds meer en meer op de voorgrond komt is de digitalisering en telemonitoring van de zorg, kortom de digitale transformatie. Technologie ondersteunt niet enkel gezondheidsprocessen, maar creert meerwaarde en innovatie in de zorg. Een concreet voorbeeld zijn eHealth applicaties die erin slagen gedrag, symptomen en de vitale functies van een patiënt vanop afstand te monitoren, wat niet alleen de kosten drukt maar ook het comfort van de patiënt verbetert. De mogelijkheden van deze technologische innovaties zullen blijven toenemen, het is een kwestie van tijd.

En net over het aspect tijd zei federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block bij de aankondiging van een vernieuwd actieplan e-Gezondheidszorg in 2015: “e-Gezondheid is vertrokken als een hogesnelheidstrein”. Tijdens deze rit staat de zorgsector met al zijn actoren voor een aantal nieuwe uitdagingen: hoe ver gaan we met deze evolutie mee en tot waar laten we disruptie toe?

Digitale innovatie en toegevoegde waarde

Cure, care en preventie. Dit drieluik moeten we volgens onze experts beschouwen wanneer men spreekt over digitale innovaties.

Via database fingerprints kunnen bepaalde ziektepatronen in een vroeg stadium opgespoord worden, wat aantoont dat eHealth apps het preventie-luik kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen apps inspelen op de verzorging en opvolging van de patiënten, het zogenaamde care-gedeelte. Hierbij valt te denken aan revalidatie apps, of opvolging van chronische zieken. Daarentegen moet vanuit het safety-oogpunt het klinisch ‘cure’ onderzoek vandaag in handen blijven van de medici.

eHealth apps vereisen niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook van denken. Opdat digitale technologie een duurzame toepassing krijgt, dient de meerwaarde van hun toepassing duidelijk aantoonbaar te zijn.  Het is essentieel om dit in een vroeg stadium van onderzoek en ontwerp te kunnen aantonen.

Duidelijke meerwaarde… ook voor de gebruiker

Een andere vereiste voor het succesvol toepassen van technologie betreft co-creatie. Bedrijven nemen nog te vaak te weinig tijd om hun doelgroep voldoende te betrekken in het design en de ontwikkeling van hun digitale innovatie. 

Maar ook bij implementatie onderschat men steevast de gebruiker in zijn bestaande processen.  De nieuwe mogelijkheden van de digitale toepassing worden niet duidelijk vertaald naar de zorgverleners en te weinig ingebed in nieuwe processen, waardoor er weerstand ontstaat en de toepassing faalt.

Er is nood aan meer co-creatie, maar ook aan voldoende tijd voor co-implementatie.

Organiseren van informatie – een continue uitdaging

Digitale transformatie genereert nieuwe uitdagingen in het structuren van de nieuwe stroom aan informatie.  Het belang van het standaardiseren van klinische paden werd reeds in een vorige blog toegelicht (https://www.linkedin.com/pulse/blog-series-34-associate-network-event-processen-en-débora-soenens/.

Een ander aspect in de digitale transformatie van de gezondheidszorg betreft de opbouw en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Momenteel bestaan er verscheidene EPD’s in de Belgische markt, verschillend van opbouw en omvang en met onderling beperkte connectie. Met zicht op de toekomstige netwerkvorming luidt de vraag of er binnen de sector niet beter één EPD zou bestaan, of toch zeker binnen het netwerk.  Anderzijds blijft voldoende markt concurrentie een basisvereiste voor technologie om vooruitgang te kunnen boeken.

Het beperkt kunnen delen van informatie blijft een remmende factor op de snelheid van de digitale transformatie trein.

Meer informatie, betere bescherming

Via eHealth ontstaat er een explosie aan beschikbare gezondheidsgegevens. Deze explosie zorgt dan wel voor veel

 opportuniteiten, toch is het aantal bezorgdheden rond dit thema niet te onderschatten. De privacy van de patiënt is een veel besproken onderwerp, alsook het mededingingsrecht en de eerlijke concurrentie. Een marktspeler met een dominante positie diegezondheidsgegevens beheert, kan marktverstorend en monopoliserend werken. Of denk maar aan het toekomstig scenario dat Google de taak van artsen zal overnemen door beelden te linken met persoonsgegevens. Kan dit disruptie in de hand werken en, zo ja, hoe dienen we hiermee om te gaan? 


hict als constructieve partner

hict biedt expertise in deze diverse stappen naar digitale transformatie.  hict focust hierbij zowel op het veranderingsproces als op een data-gedreven aanpak.  Via begeleiding en opleiding kan hict de rol op zich nemen om de liaison te vormen tussen het product en de eindgebruiker.

Samen met ons netwerk van geassocieerde consultants en partners staan we klaar om ook uw vraag rond digitale transformatie te vertalen naar een concreet resultaat. U vindt meer informatie over hict, ons team en onze projecten op www.hict.be.

 

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com