Dag van de Zorg - dank je wel zorgdragers

Comments

Uit onderzoek van

Uit onderzoek van hettestpanel.nl blijkt dat een compliment in ontvangst nemen voor veel vrouwen nog altijd een hele kunst is: drie op de vijf vrouwen worden er verlegen van, al laten ze dat niet altijd merken. Ook staat 14% van de vrouwen met de mond vol tanden na het krijgen van een compliment en 10% wuift het weg met een ‘Joh, dat is toch gewoon!’

Zonde, zegt Jedidja Borkent, psycholoog en praktijkeigenaar bij Praktijk Borkent. Een compliment krijgen kan je namelijk echt goed doen. Als je kijkt wat er in de hersens gebeurt als je een complimentje ontvangt, kun je dit zelfs meten: bepaalde gebieden die we kennen als beloningscentrum worden actief. MB2-718 exam question

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com