Flanders Investment and Trade (FIT) & hict: de gezondheidssector als nationale en internationale groeimarkt

Flanders Investment and Trade (FIT) & hict: de gezondheidssector als nationale en internationale groeimarkt voor diensten en expertise. Claire Tillekaerts, general manager van FIT, op bezoek bij healthcare consulting bedrijf hict in Brugge.

Flanders Investment and Trade Agency & hict: de gezondheidssector als nationale en internationale groeimarkt voor diensten en expertise.

hict is een management consulting bedrijf die op basis van expertise en kennis, projecten realiseert in de gezondheidssector.

hict werkt voor:

De basisexpertise die hict aanreikt, is zorgverstrekker gerelateerd.

hict is opgestart in Brugge, 11 jaar geleden, met toenmalig een duidelijke visie naar strategie, innovatie, effectiviteit en automatisering binnen de zorg. Het huidige gezondheidsbeleid in binnen- en buitenland heeft vandaag expliciete nood aan deze dienstverlening. hict heeft in de voorbij periode hier een passend aanbod rond geformuleerd, met een uitgebreid netwerk van experten.

FIT at hictAls Vlaams bedrijf heeft hict nu de uitdaging om schaalgrootte te ontwikkelen en daarvoor staan ze voor een expliciet diensten-export beleid. Buiten Europa (hict is naast hoofdkantoor België gevestigd in Nederland en Zwitserland) heeft hict een expliciete focus op het Middel-Oosten, met kernlanden Saoedi Arabië en Kuwait, maar tevens Oman, Qatar & UAE. Het creëren van een kennis gedreven aanbod, en dit met eigen en externe partners (zoals specifieke experten of bv. de Vlaamse Universiteiten en Algemene Ziekenhuizen), is de rol die hict vandaag op zich neemt.

Het uitbouwen van een economisch model waar toegevoegde waarde kan gecreëerd worden op basis van export en innovatie binnen de gezondheidssector, en dit vanuit een multidisciplinair en holistische benadering, is één van de groeimissies voor hict. Daarnaast speelt hict lokaal een experten rol m.b.t. het organiseren van een nieuw zorgmodel in België (geïntegreerde zorg), kosten/baten studies i.v.m. innovatie (medicijnen, devices) en implementatie van technologie en innovatie in de zorg.

De samenwerking met FIT situeert zich voornamelijk op de strategische as van export van healthcare gerelateerde projecten. België heeft een ruime basis aan hoogstaande expertise, welke een nieuw economische model enerzijds, maar anderzijds ook nieuwe uitdagingen aan hict en zijn experten kan geven. Zo kan hict ook andere Vlaamse healthcare bedrijven helpen met introducties en marktonderzoek in de door hen gekende regio’s.

hict zal de komende jaren focussen op groei, en dit op basis van de ontwikkeling van hun kennismodel die ze de laatste jaren hebben ontwikkeld, en waarin werd geïnvesteerd. In het huidige economisch landschap is hun samenwerkingsmodel een model van de toekomst om nationale en internationale gezondheidssystemen te laten evolueren naar kwaliteitsvolle, patiënt centrale en efficiënte werkingen.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com