AZ Damiaan, Oostende - Uittekenen logistieke werking OK-CSA

Sinds de verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwbouw (eind 2012), kampte het operatiekwartier en de centrale sterilisatieafdeling (CSA) met een aantal logistieke bottlenecks, waarbij echter noch de tijd noch de expertise aanwezig was binnen het ziekenhuis om deze problemen aan te pakken.

 hict hielp het AZ Damiaan om

  • Een analyse te maken van de bestaande manier van werken in het operatiekwartier en de CSA, en dit op basis van een aantal gesprekken en observaties ter plaatse;
  • Samen met de leidinggevenden van beide afdelingen, een afvaardiging van de artsen, en vertegenwoordigers van het logistieke departement en de apotheek, een nieuwe manier van werken uit te tekenen, waarin artsen, verpleegkundigen en zich konden vinden.

 Hierbij werden de volgende deelgebieden bestreken:

  • Inrichting van het operatiekwartier;
  • Personeelsinzet;
  • Logistieke stromen in het operatiekwartier en de CSA;
  • Opslag van materialen en toestellen;
  • Gebruik van software binnen het operatiekwartier en de CSA ter ondersteuning van planning en logistieke stromen.

 In parallel werden ook reeds een aantal quick wins geïmplementeerd in het operatiekwartier.

 

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com