AZ Sint-Lucas Brugge – implementatie Enterprise Application Integration

Het AZ Sint-Lucas Brugge is een autonoom christelijk ziekenhuis met 415 bedden, ondergebracht in 1 campus en gekenmerkt door een breed zorgaanbod. Het ziekenhuis telt een 90-tal specialisten en 1.150 medewerkers.

Beschrijving | businesscase

Het AZ Sint-Lucas Brugge heeft hict gevraagd de implementatie van een integratieplatform te begeleiden en de kennis ervan over te dragen zodat de ICT-dienst zelf in staat is het verder te beheren.

Aanpak

De implementatie van het integratieplatform werd uitgevoerd in een gefaseerde en pragmatische aanpak, waarbij het project in 3 fases werd onderverdeeld:

  • fase 1: voorbereiding - globale inventarisatie, analyse, evaluatie en optimalisatie van de berichtenstromen en specificatie van de technische en functionele vereisten van het integratieplatform; 
  • fase 2: benchmark van 3 op de markt bestaande integratieplatformen; 
  • fase 3: begeleiding implementatie van MS Biztalk integratieplatform met configuratie van 3 ADT berichtenstromen geïdentificeerd tijdens fase 1 van het project. 

 Resultaat

  • verhoogde zichtbaarheid van architectuurschema en bestaande datastromen en inventarisatie van de uitgewisselde berichten; 
  • duidelijkheid rond de algemene technische en functionele vereisten van het integratieplatform; 
  • high-level benchmarkstudie op basis van gedefinieerde beslissingscriteria die AZ St-Lucas Brugge in staat stelden een best fit keuze te maken bij de aankoop van het integratieplatform; 
  • 3 ADT berichtenstromen via het MS Biztalk integratieplatform in productie; 
  • kennisoverdracht naar het AZ St-Lucas Brugge team rond het integratieplatform en beheer.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com