AZ Turnhout – Beoordeling van de processen voor klinisch onderzoek

AZ Turnhout is sinds de fusie van de twee Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef, de belangrijkste zorgverstrekker in de Turnhoutse regio. Er worden in deze ziekenhuizen klinische studies uitgevoerd , maar slechts in een beperkt aantal departementen. Verder werkt elk van deze departementen op een eigen, niet gestructureerde manier als er naar klinisch onderzoek wordt gekeken.

Beschrijving 

hict werd gevraagd de huidige interne organisatie van klinische studies te evalueren, alsook aanbevelingen te doen om een hospitaal-brede organisatie op te richten in het ziekenhuis en aldus meer departementen op een efficiënte wijze deel te laten nemen aan klinische studies. 

Aanpak

hict heeft verschillende stakeholders actief bevraagd op het vlak van klinische studies aan de hand van een semi-gestructureerd interview. Verder werden ook alle artsen uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst betrof vragen over hun interesse voor deelname of de reden voor niet-deelname aan klinische studies, hoe het ziekenhuis hierin steun kan bieden, enz. Op basis van de vergaarde informatie werd de huidige situatie in kaart gebracht en werd een masterplan opgesteld. 

Resultaat

Dit masterplan biedt een plan/aanpak voor een ziekenhuis-breed management van klinische studies, een nieuw organogram met duidelijke beschrijving  van verantwoordelijkheden en taken, SOP’s (Standard Operating Procedures) en training,  een investerings-en kostenraming voor de volgende jaren, voorstellen op vlak van ICT, enz. 

 

Uw contactpersoon

Robert Lins
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com