Biocodex - Kwalitatief primair en secundair marktonderzoek: ambulante klinische praktijk van antibiotica geassocieerde diarree

Biocodex is een familiaal en onafhankelijk farmaceutisch bedrijf met hoofdzetel in Parijs. Het filiaal Biocodex Benelux is met een diverse portfolio onder andere actief in de gastro-enterologie.  

Projectbeschrijving

Hict kreeg als opdracht een kwalitatief marktonderzoek uit te voeren om de klant een beter inzicht te geven op de klinische praktijk van antibiotica geassocieerde diarree (AAD) in de ambulante markt:

  • Perceptie van AAD volgens verschillende bronnen en stakeholders (definitie, graad van ernst, etc.).
  • De verschillende stappen (flow) die ambulante patiënten op antibiotica (AB) doorlopen en alle relevante informatie hieraan gekoppeld: meest voorkomende infecties, meest voorgeschreven AB, richtlijnen, preventieve maatregelen AAD, behandeling AAD, registratie van patiënten-informatie, etc.
  • De verschillende stappen (flow) die patiënten op AB in woon- en zorgcentra doorlopen en alle relevante informatie hieraan gekoppeld.
  • Perceptie en informatie over een Biocodex product binnen de context van AAD.

 Aanpak

In een eerste fase werden de strategische vragen van Biocodex in samenwerking met hict bepaald. Vervolgens werd een 2-zijdige aanpak uitgevoerd:

 1. Primair marktonderzoek

Verzamelen van informatie aan de hand van interviews met apothekers (n=12), huisartsen (n=12) en CRA’s in woon- en zorgcentra (n=3). Hiervoor werd een semigestructureerde vragenlijst opgesteld die aan de hand van piloot-interviews werd getest. Semigestructureerde vragenlijsten laten toe om de cruciale informatie te verzamelen maar voldoende vrijheid te laten aan de interviewer om dieper in te gaan op andere informatie die kan bijdragen tot het beantwoorden van de strategische vragen.

 2. Secundair marktonderzoek

Alle bestaande bronnen en databases werden onderzocht tijdens een desk research: protocollen, richtlijnen, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en andere internationale en nationale organisaties.

 Alle informatie werd ten slotte door hict op een gestructureerde manier verwerkt en gepresenteerd aan de klant.

Resultaat

Alle verzamelde informatie werd op een gestructureerde manier gepresenteerd aan de klant, inclusief de interpretatie van deze resultaten en mogelijke toekomstige initiatieven. De resultaten van het marktonderzoek aangeleverd door hict tijdens een interactieve workshop, gaf een antwoord op de gestelde strategische vragen en droeg bijgevolg bij tot het bepalen van een nieuwe strategie om de ambulante markt voor hun product verder en gerichter uit te breiden.

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com