Boehringer Ingelheim - Kwalitatief primair marktonderzoek: bepalen van het potentieel van de markt van woon- en zorgcentra voor een oraal antidiabeticum

Met onderzoek als hun belangrijkste groeimotor, ontwikkelen de laboratoria van Boehringer ingelheim baanbrekende geneesmiddelen voor gebruik in uiteenlopende domeinen zoals de pneumologie, de cardiologie, de reumatologie, de neurologie, de virologie en de oncologie. Verder ontwikkelt Boehringer Ingelheim producten voor zelfmedicatie en fytofarmaceutica, en ook een reeks producten voor diergeneeskundig gebruik.

Projectbeschrijving

Het objectief van dit marktonderzoek was Boehringer Ingelheim te ondersteunen in de vraag of de woon- en zorgcentra (WZC) een interessante markt vormt voor een oraal antidiabeticum en wie de belangrijkste stakeholders zijn binnen deze markt.

Het marktonderzoek moest een antwoord verschaffen op volgende vragen:

  • Wie zijn de top 7 grootste organisaties (groepen) van WZCs in België?
  • Hebben deze groepen een algemeen beleid voor management van diabetes?
  • Wordt dit algemeen beleid ook effectief uitgevoerd in de individuele WZCs van die groepen?
  • Hoe groot is de invloed van de groepen op de individuele WZCs?
  • Welke behandelingen worden gegeven aan diabetici in deze WZCs?
  • Wat is de operationele rol van een geneesmiddelenformularium in een WZC?
  • Wie is de beslissingsnemer rond diabetesbehandelingen in een WZC?
  • Wat is de rol van een huisarts, CRA, specialist en verpleegkundige in een WZC?
  • Hoe worden geneesmiddelen aangekocht en verdeeld in een WZC?
  • Wat zijn de huidige en toekomstige trends in een WZC?

Aanpak

 In een eerst fase werd samen met de klant duidelijk bepaald op welke strategische vragen dit marktonderzoek antwoord moest bieden.

 Dit marktonderzoek bestond uit 2 verschillende aanpakken:

 1. Top-down marktonderzoek: onderzoek bij de 7 grootste WZC groepen.

Verzamelen van informatie aan de hand van interviews met de 7 grootste WZC groepen in België. Hiervoor werd een semigestructureerde vragenlijst opgesteld, goedgekeurd door de klant en vervolgens aan de hand van piloot-interviews getest. Semigestructureerde vragenlijsten laten toe om de cruciale informatie te verzamelen maar voldoende vrijheid te laten aan de interviewer om dieper in te gaan op andere informatie die kan bijdragen tot het beantwoorden van de strategische vragen.

2. Bottom-up marktonderzoek: onderzoek bij 41 WZCs

Verzamelen van informatie aan de hand van interviews met de hoofdverpleegkundige van 41 WZCs in België. Selectie van de WZCs gebeurde als volgt: 4 grootste WZCs van de 7 grootste WZC-groepen in België (n=28) en de grootste WZC van de volgende 12 WZC-groepen (n=12). Voor dit bottom-up onderzoek werd tevens een semigestructureerde vragenlijst opgesteld, goedgekeurd door de klant en vervolgens aan de hand van piloot-interviews getest.

 Alle informatie werd ten slotte door hict op een gestructureerde manier verwerkt en gepresenteerd aan de klant.

Resultaten

 Alle verzamelde informatie werd op een gestructureerde manier gepresenteerd aan de klant, inclusief de interpretatie van deze resultaten en mogelijke toekomstige initiatieven. De resultaten van het marktonderzoek aangeleverd door hict tijdens een interactieve workshop, gaf een antwoord op de gestelde strategische vragen en droeg bijgevolg bij tot het bepalen van een nieuwe strategie rond de WZC markt voor Boehringer Ingelheim.

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com