Budget impact analyse voor het aanpassen van terugbetalingscriteria voor specifieke implantaten

Klant: Anoniem

 • Periode: 2015–2017
 • Klant: Anoniem
 • Domein: Value management
 • Sleutelwoorden: Terugbetaling, BIA, medical device

Project beschrijving

Uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie (budget impact analyse) van een aanpassing van de terugbetalingscriteria voor specifieke implantaten in België.

De ondersteuning geboden door hict bestond uit volgende onderdelen:

 • Analyse van de context, objectieven, beschikbare data en mogelijke aanpak voor indiening van aangepaste terugbetalingscriteria;
 • De ontwikkeling van een flexibel budget impact (BIA) model om verschillende scenario’s (mogelijke terugbetalingscriteria) te simuleren;
 • De ontwikkeling van een strategie voor het inschatten van de grootte van de doelpopulatie;
 • Het organiseren van expert interviews om de model structuur inputs en resultaten te bespreken en te valideren.

Aanpak

Dit project werd uitgevoerd in vier fasen.

 • In een strategie-definitie-fase werd de optimale structuur voor het budget impact model bepaald. Op basis van deze structuur werd de datacollectie strategie op punt gesteld door middel van een inventaris van vereiste informatie en de meest geschikte beschikbare gegevensbronnen .
 • De datacollectie strategie werd in praktijk gezet in de data-collectie-fase. Dit omvat het vertalen van de datacollectie strategie in een praktisch datacollectie protocol. Bestaande bronnen werden kritisch onder de loep genomen en gevalideerd en aangevuld aan de hand van expert opinie. Expert opinie werd verkregen aan de hand van gevalideerde vragenlijsten.
 • In de BIA-model-ontwikkelingsfase werd de modelstrategie met behulp van de resultaten van de datacollectie fase in een praktisch bruikbaar BIA model gegoten.
 • Het ontwerp, de inputs en de resultaten van het BIA model werden verwerkt in een rapport, conform KCE richtlijnen, klaar voor opname in een terugbetalingsdossier in de BIA-report-ontwikkelingsfase.

Resultaten

 • Onderbouwing van modelstructuur, strategie en inputs op basis van expert opinion, data-analyse en literatuuronderzoek;
 • Een BIA-model met daarin de verzamelde Belgische data, alsook een one-way sensitiviteitsanalyse. Het BIA-model is heel flexibel en kan gebruikt worden om verschillende mogelijke scenario’s te simuleren en te kijken wat het effect is op de populatie en op de kosten;
 • Een gedetailleerd rapport over het BIA-model en de finale resultaten, conform KCE richtlijnen, klaar voor toevoeging aan een terugbetalingsaanvraag.
 • Uw contactpersoon

  Sebastian Vermeersch
  By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
  Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com