Dataverzameling in kader van een terugbetalingsdossier: kosten gerelateerd aan de huidige klinische praktijk voor de behandeling van melanoma

hict kreeg als opdracht van de klant, in het kader van een terugbetalingsdossier, een studie uit te voeren waarin volgende kosten worden bepaald:

  • Kosten gerelateerd aan de huidige klinische praktijk voor behandeling van melanoma in België;
  • Kosten gerelateerd aan behandeling met een product van de firma voor behandeling van melanoma in België;
  • Kosten gerelateerd aan de nevenwerkingen van de geneesmiddelen gebruikt in de huidige klinische praktijk in België.

Aanpak

Om deze opdracht uit te voeren werd een vragenlijst opgesteld door hict die toeliet om alle kosten (cf. supra) systematisch in kaart te brengen aan de hand van interviews van twee Belgische oncologen. Alle verzamelde informatie (verbruik van middelen, e.g. testen, geneesmiddelen, consultaties) werd verwerkt door hict, eenheidsprijzen werden opgezocht en kosten werden bijgevolg bepaald en ten slotte gestructureerd voorgesteld in een rapport.

Resultaat

Een transparant rapport waarin op een gestructureerde manier de bepaling van de kosten wordt uiteengezet (inclusief de gebruikte methodologie). Dit rapport werd opgebouwd conform de vereisten van de klant voor het integreren van de data in hun kosten-effectiviteitsanalyse en budget impact analyse.

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com