Formuleren van strategische doelstellingen en indicatoren voor de Vlaamse Logo’s

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Logo’s zijn geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op regionaal niveau. Het Logo werkt zo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen de brug tussen de deskundigen (partnerorganisaties) en de uitvoerders op het terrein (preventieorganisaties). De Logo’s werken rond verschillende thema’s die gelinkt zijn aan de gezondheidsdoelstellingen zoals voeding & beweging, valpreventie, geestelijke gezondheid, tabak alcohol & drugs etc.

Logo Vlaamse Logo's

Projectbeschrijving

De Logo’s zoeken ondersteuning bij het formuleren van deze strategische doelstellingen en het formuleren van indicatoren waarmee gemeten kan worden in welke mate deze doelstellingen behaald werden. Concreet wordt er gevraagd om deze op een interactieve manier te formuleren tijdens twee overlegmomenten.

Aanpak

In de voorbereidende fase werd er een kick-off georganiseerd om te zorgen dat het werk van het voorgaande traject volledig wordt meegenomen en de verwachtingen duidelijk zijn. Op basis van deze input werd een concept opgesteld voor de twee overlegmomenten.

In het eerste overlegmoment werden de strategische doelstellingen (SD) gedefinieerd en kritische succesfactoren (KSF) bepaald. In een tweede sessie werden de indicatoren (KPI’s) gedefinieerd waarmee het behalen van de doelstellingen opgevolgd kon worden. Beide sessies waren interactieve sessies waarbij een afvaardiging van de coördinatoren betrokken was.

Deze drie elementen vormen de basis voor een Balanced ScoreCard (BSC), waarmee de planning, de uitvoering, de voortgangsmeting en de bijsturing van het strategisch management kan gebeuren.

Resultaten 

 

  • Strategische doelstellingen (SD) gedefinieerd
  • Kritieke succesfactoren (KSF) gedefinieerd
  • Kritieke performantie indicatoren (KPI) gedefinieerd

 

 

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com