Grand Hôpital de Charleroi – Opmaak businesscase ‘Pharmacie 2015’

Sinds januari 2008 zijn de ziekenhuizen Saint-Joseph, Sainte-Thérèse , Institut de Médecine, Traumatologie et Réadaptation (I.M.T.R.), Centre Hospitalier Notre Dame en Reine Fabiola gefuseerd tot het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) dat beschikt over 1124 erkende bedden.

Beschrijving | businesscase

In opdracht van de Algemene Directie heeft hict de businesscase ‘Pharmacie 2015’ opgemaakt voor de centralisering van de farmaceutische activiteiten binnen het Grand Hôpital de Charleroi, in navolging van de fusie van de ziekenhuizen.

Aanpak

Op basis van analyse van de huidige werking (a.d.h.v. observaties, interviews, data-analyses, werkgroepen) werden voorstellen voor de toekomstige werking gedefinieerd op vlak van:

  • human resources: organogram, vereiste functies, ontwikkeling van klinische farmacie; 
  • architectuur/operations/logistiek: vestigingsplaats van de centrale apotheek, investeringen, logistieke stromen, reorganisatie van de activiteiten in frontoffice en backoffice, stockbeheer, informatisering en automatisering, opstellen van SLA’s etc. 

 Resultaat

De gerapporteerde resultaten zijn voorstellen voor de toekomstige werking op lange termijn en op middellange termijn. De voorstellen op middellange termijn bevatten de noodzakelijke voorbereidende stappen vooraleer tot centralisering te kunnen overgaan (implementatie therapeutisch formularium, implementatie elektronisch voorschrift en software apotheek, uniformeren van de basisprocessen).

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com