Het maken van een onafhankelijke, kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de Barco Nexxis oplossing, een IP-gebaseerde oplossing voor het visualiseren en distribueren van beelden en opnames in het operatiekwartier.

Barco, een internationaal technologiebedrijf, ontwerpt en ontwikkelt visualisatie oplossingen voor verschillende professionele markten: controlekamers, defensie en ruimtevaart, digitale cinema, gezondheidszorg, enz.

In deze markten biedt Barco gebruiksvriendelijke beeldproducten aan die de productiviteit en de efficiëntie van bedrijven optimaliseren. Zijn innovatieve hard- en software oplossingen integreren alle aspecten van het proces bij beeldvorming. Van het verwerven en verwerken van beelden tot het vertonen en het managen ervan.

Nexxis is een volledig IP-gerichte oplossing voor het distribueren van beelden in het operatiekwartier. De systeemarchitectuur is speciaal ontworpen om te voldoen aan de performantie-eisen en de unieke behoeften van het operatiekwartier, zoals het leveren van beelden van hoge kwaliteit, een ultra-trage incubatietijd, en real-time communicatie. Deze digitale aanpak leidde tot een nieuwe methodologie: OR-over-IP

Projectbeschrijving

De doelstelling van het project is het creëren van een onafhankelijke, kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van Nexxis, en dit in vergelijking met de bestaande AV-systemen voor een digital operatiekwartier (OR).

In een eerste fase was hict verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een economisch model dat niet alleen betrekking heeft op de economische evaluatie (kwalificatie van de kosten) van de traditionele AV versus de IP oplossing, maar ook de directe voordelen van de Digitale OR oplossing belicht. Deze voordelen (zoals de mogelijkheid tot communicatie tussen verschillende OR’s en de impact op de workflow binnen het operatiekwartier) vormen de inputs voor de kwalitatieve evaluatie (kwalificatie van de waarden).

In een tweede fase was hict verantwoordelijk voor het schrijven van een White Paper. Deze White Paper is gericht op OR integratoren, OR managers en het ziekenhuismanagement. De paper beschrijft de middelen die aangeboden worden voor het ondersteunen van de strategische- (kwalitatieve evaluatie) en investeringsbeslissingen (kwantitatieve evaluatie) in het kader van eenvoudige en flexibele beeld- en audiomanagement oplossingen als onderdeel van een digitaal operatiekwartier.

Aanpak

De kwalificatie van de waarden en de kwantificering van de kosten zijn gebaseerd op twee belangrijke onderdelen: een strategisch model en een total cost of ownership (TCO) model.

De TCO beoordeelt de kosten voor IT-gebaseerde oplossingen en zorgt voor de evaluatie van niet alleen de aankoopkosten van een technologie, maar ook alle operationele kosten voor het verdere gebruik en onderhoud.

Het strategisch waardenmodel beoordeelt de risico’s en de mate waarin een bepaalde technologie past bij de strategische doelen van het ziekenhuis, alsook hun noden of andere voordelen. Dit is gebaseerd op het Intel HIT (Health IT) model.

Uitgaande van het doel om op een meer effectieve manier potentiële klanten te benaderen door het verstrekken van economische en strategische data om zo tot een besluitvormingsproces te komen voor een schaalbare chirurgische visualisatie (en audio) oplossing, werden zowel het waarden- als het TCO-model gebouwd, gebruik makend van een aanpak die bestaat uit volgende 4 fasen:

1. Activiteitsanalyse

De activiteitenanalyses werden uitgevoerd voor 3 verschillende soorten operaties in één Belgisch (Vlaams) algemeen ziekenhuis.

2. Interviews

Semigestructureerde interviews werden uitgevoerd in 3 verschillende Belgische (Vlaamse) ziekenhuizen:

 • Gasthuisberg, UZ Leuven
 • AZ Sint-Jan, Brugge
 • AZ Imelda, Bonheiden

3. Discussie met integrator

hict voerde een discussie met een systeemintegrator uit Nederland die audiovisuele afgestemde totaaloplossingen aanbiedt. Het doel van deze discussie was om hun mening te krijgen over het AV versus IP systeem. Gezien zij de ‘eerste klant’ zijn van Barco; verkregen we op deze manier goede kwalitatieve input, gebaseerd op de eerste installaties, en kwamen we ook hun perceptie te weten over de mogelijke voordelen die hun eindgebruikers zien in IP versus AV.

4. Ronde tafel

De ronde tafelgesprekken waren gebaseerd op zorgvuldig voorbereide specifieke vragen, gebruikmakend van de informatie die verzameld werd in de vorige fasen. Het resultaat van deze voorbereiding was dat er tijdens de discussie een vlotte uitwisseling was van informatie die leidde tot wederzijds begrip, het uiten van gemeenschappelijke bezorgdheden en het formuleren van bepaalde conclusies die een input zijn voor de kwalitatieve evaluatie (strategisch waarden model).

Drie ronde tafeldiscussies werden gemodereerd door hict. De deelnemers aan deze gesprekken zijn allemaal personen uit verschillende Vlaamse ziekenhuizen:

 • Ronde tafel 1: chirurgen/ anesthesisten
 • Ronde tafel 2: verpleegkundigen
 • Ronde tafel 3: biomedische ingenieurs/IT

Resultaten

 • Kwalitatieve evaluatie: strategisch waarden model: ‘value dials of waardeaanwijzers’ die tijdens de observatie en interviews werden gedefinieerd:
  • Voordelen voor de patiënt
  • Voordelen voor het OR personeel
  • Voordelen voor de biomedische ingenieurs
  • Voordelen voor andere artsen
  • Voordelen voor het ziekenhuis.
 • Kwantitatieve evaluatie: het TCO model

 

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com