Jan Yperman Ziekenhuis - ICT Masterplan

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een fusie van drie kleinere ziekenhuizen die verspreid liggen in de regio Ieper - Poperinge. Het ziekenhuis is genoemd naar Jehan Yperman (1275-1331), de grondlegger van de moderne chirurgie voor onze gewesten.

De schaalvergroting door de fusie biedt meer kansen voor verdere specialisatie, uitbreiding van medische disciplines en diensten en voor verruiming van het medisch paramedisch aanbod waardoor de dienstverlening ruimer aansluit bij de behoeften van de patiënt in de regio.

Beschrijving | businesscase

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is altijd een ‘trendsetter’ geweest naar het gebruik van ICT als ondersteuning van de zorg. ICT is van strategisch belang en kan de ambities van het ziekenhuis verder adequaat ondersteunen.

Om deze bewustwording in alle geledingen van het ziekenhuis aan te wakkeren, werd binnen de doelstellingen van het Jan Yperman ziekenhuis, een project opgestart betreffende de lange termijn visie en strategie voor het ICT gebeuren in het ziekenhuis.

Daarenboven moest nagegaan worden of de doelstellingen van de ICT organisatie in overeenstemming waren met de nieuw geformuleerde, overkoepelende visie en doelstellingen van het ziekenhuis.

Tot slot was het ook nodig om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de ICT organisatie als ‘partner van de business’ uit te breiden binnen het ziekenhuis.

 

Voor het realiseren van deze 3 bovenstaande projectdoelstellingen en als resultaat een ICT Masterplan op te leveren heeft het Jan Yperman Ziekenhuis beroep gedaan op hict.

Volgens het Jan Yperman Ziekenhuis kan hict als neutrale, objectieve, externe consulting firma in de gezondheidszorg en bedrijf met een uitgebreid team van consultants met kennis ter zake, de problematiek van het ziekenhuis begrijpen en extra dimensies (vb. organisatie, processen, mensen) aanbrengen.

Aanpak

Om het ICT master plan  verder uit te werken en de interne werking van de ICT afdeling af te stemmen op de strategie , hanteerde hict een duidelijke en pertinente project aanpak.

Met behulp van interviews en documentatie werd informatie en inzichten verworven die polsten naar:

  • de algemene impressie van en over de ICT afdeling door de directie van het ziekenhuis, een aantal artsen, verpleegkundig personeel, kwaliteitscoördinator en het ICT personeel zelf.
  • de feedback van de beleidsmedewerkers betreffende:
    • de ziekenhuis strategie
    • de ICT visie
    • de operationele elementen van ICT

Deze input werd vervolgens in een SWOT analyse verwerkt.

Deze SWOT werd gevoed met visie standpunten van hict rond het ICT gebeuren van de toekomst. Deze combinatie heeft geleid tot een ICT masterplan met korte en lange termijn acties en een ICT operationeel werkingsplan.

Door een duidelijke en open communicatiestructuur voelde iedere stakeholder zich betrokken en was er op elk niveau overleg en duidelijkheid.

Resultaat

hict leverde een complete ICT analyse en een verbeteringsdraaiboek af. Dit rapport werd gepresenteerd naar de diverse stakeholders en werd door de ganse organisatie als zeer positief ervaren. Op een geargumenteerde manier werden verbeteringen voorgesteld, alsook nieuwe ideeën die de ICT organisatie op een positieve manier konden beïnvloeden.

Heel belangrijk hierbij is de nieuwe omkadering en organisatie van de IT Commissie. Deze kreeg een nieuwe structuur en een aantal inhoudelijke aanpassingen en wordt nu geleid door een arts, wat het draagvlak naar de diverse afdelingen en gebruikers toe breder en duidelijker maakt. Ze past een systeem toe van strikte rapportering betreffende vooruitgang en prioriteiten van projecten. Daarnaast worden in de IT commissie ook beslissingen genomen betreffende nieuwe projecten en de noodzakelijke resources hiervoor.

 Het ICT masterplan heeft zeker ook geholpen om de perceptie dat ICT vooral een operationele eenheid is weg te nemen. Het masterplan geeft immers duidelijk aan dat achter heel wat zaken of projecten een strategie schuilt.

 Een aantal van de verbeteringsvoorstellen werden ondertussen uitgevoerd, andere zijn in uitvoering of zijn gepland. Het resultaat van de uitgevoerde verbeteringen is alvast duidelijk voelbaar en toont een zichtbare evolutie rond het ganse ICT gebeuren. Ook met betrekking tot de zichtbaarheid en aanpak van de ICT organisatie is er zeker een vooruitgang geboekt; ICT wordt nu veel meer ‘au sérieux’ genomen en de link tussen gebruiker en techniek is nu duidelijker. ICT wordt niet langer beschouwd als een project organisatie maar als strategisch onderdeel van de zorg.

Het project stopt niet met het ICT master plan. Belangrijk is nu om de geaccepteerde voorstellen om te zetten in de nodige acties met daarin een centrale rol voor de ICT Commissie.

 

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com