Jan Yperman Ziekenhuis – Lastenboek Maaltijdregistratie

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is een fusieziekenhuis dat sinds 1998 drie algemene ziekenhuizen uit de regio groepeert – de Kliniek Zwarte Zusters (Ieper), het OLV Hospitaal (Ieper) en het Mariaziekenhuis (Poperinge). Sinds 2007 zijn alle activiteiten gecentraliseerd op één campus, met behoud van een polikliniek in Poperinge.

Beschrijving | businesscase

Het Jan Yperman Ziekenhuis wenste de bestaande informaticasystemen voor opvolging van toegediende antibiotica en infectiepreventie te bundelen en uit te breiden. Het ziekenhuis heeft hict gevraagd een lastenboek op te stellen voor dit nieuwe systeem, dat als basis moet dienen om onderhandelingen te starten met leveranciers.

Aanpak

Bij het opstellen van het lastenboek werd gebruik gemaakt van de Volere™ template voor behoefteanalyse. Deze methode beschrijft:

  • doelstellingen van het nieuwe systeem; 
  • de werking van het oude systeem; 
  • functionele behoeften; 
  • niet-functionele behoeften; 
  • beperkingen van het systeem. 

 Resultaat

Op basis van de behoefteanalyse is een rapportage opgesteld met hierin:

  • een lastenboek voor het nieuwe systeem; 
  • diagrammen op basis van UML en BPMN; 
  • een overzicht van requirements.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com