Jan Yperman Ziekenhuis - Strategiebepaling apotheek

hict hielp het ziekenhuis, in het kader van hun JCI accreditering, bij het opstellen van een 5‑jarenplan voor de apotheek. Hierbij lag de nadruk op zowel kwaliteit als efficiëntie.

Aan de hand van observaties en interviews met de betrokkenen stelde hict een beschrijving van de huidige manier van werken op, waarbij de probleemgebieden duidelijk in kaart werden gebracht.

In voorbereiding op het uittekenen van het 5-jarenplan, werden alle betrokkenen geïntroduceerd in de tegenwoordig beschikbare hulpmiddelen en best-practices in de apotheek.

Aansluitend werd tijdens een aantal workshops de nieuwe, gewenste, manier van werken bepaald.

Dit werd vervolgens in een “5-jarenplan” gegoten, waarbij een aantal leveranciers van apotheek automatisering en cleanroom-bouw werden gecontacteerd teneinde een ruwe inschatting te krijgen van de benodigde budgetten.

 

Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com