Lundbeck - Uitvoeren van een kosten-utiliteitsanalyse en een budget impact analyse voor de aanvraag van een Belgisch terugbetalingsdossier voor een nieuw medicijn ter behandeling van alcohol-afhankelijkheid in België.

Lundbeck is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf, zéér toegewijd aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die lijden aan hersenaandoeningen. Om deze reden engageert Lundbeck zich in het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de marketing en de verkoop van farmaceutische producten over de hele wereld. Deze producten zijn gericht op de behandeling van depressie, angst, psychotische stoornissen, epilepsie en ziekten zoals Huntington, Alzheimer en Parkinson.

Projectbeschrijving

Het doel van het project was ondersteuning te bieden aan Lundbeck bij de indiening van een terugbetalingsdossier voor Selincro® (nalmefene), een nieuw en innovatief geneesmiddel voor het verminderen van de alcoholconsumptie bij volwassen alcoholafhankelijke patiënten.

In een eerste fase was hict verantwoordelijk om Lundbeck te ondersteunen in het definiëren van de meest optimale strategie en aanpak voor de terugbetalingsaanvraag (correcte comparator, meest geschikte gezondheidseconomische analyse, etc.)

In een tweede fase was hict verantwoordelijk voor:

 • De analyse van een bestaand kosten-utiliteitsmodel naar toepasbaarheid voor een Belgische indiening;
 • De ontwikkeling van een nieuw budget impact model voor België;
 • Het verzamelen van Belgische data;
 • Het populeren van de modellen met de verzamelde data;
 • Het opstellen van rapporten die de kosten-utiliteitsanalyse en de budget impact analyse beschrijven, inclusief de resultaten.

Aanpak

Op basis van desk research, literatuurstudie (economische en medische literatuur), grondige analyse van het bestaande kosten-utiliteitsmodel en preliminaire interviews met key opinion leaders, werd de meest geschikte aanpak en strategie voor het gezondheidseconomische luik gedefinieerd in samenwerking met Lundbeck.

In een volgende fase, gebaseerd op interviews met geselecteerde key opinion leaders, werd een enquête opgebouwd voor het in kaart brengen van de huidige klinische praktijk voor de behandeling van alcoholafhankelijke patiënten, de prevalentie en de benodigde middelen voor deze behandeling (zoals consultaties, geneesmiddelen, tests, etc.). Deze enquête werd gebruikt als basis voor een consensus meeting, gemodereerd door hict, waarin de klinische praktijk in België werd bepaald alsook de prevalentie van de patiëntenpopulatie voor Selincro®. Alle ‘consensus statements’ behaald tijdens de meeting werden beschreven in een formeel consensus statement rapport en goedgekeurd door de deelnemende experten.

Additioneel werd data gehaald uit de huidige literatuur en databases (o.a. ‘Minimale Klinische Gegevens’- databank en de MDB- en DMDB-databanken van het WHO).

Voor de gezondheidseconomische analyse werd een reeds bestaande kosten-utiliteitsmodel gepopuleerd met Belgische data, bekomen uit de literatuur, databankanalyses en de consensus meeting. Een nieuw budget impact model werd tevens ontwikkeld en aangevuld met de verzamelde input.

Tenslotte, werden de modellen en resultaten uitgebreid en in detail beschreven in rapporten.

Resultaten:

 • Enquête naar de huidige Belgische klinische praktijk en prevalentie voor de patiëntenpopulatie van Selincro®;
 • Consensus meeting gemodereerd door hict, inclusief een formele en gevalideerde consensusverklaring;
 • Data analyse van MKG-, MDB- en DMDB-databanken;
 • Kosten-utiliteitsmodel ingevuld met de verzamelde data (bevat one-way sensitiviteitsanalyse en probabilistische sensitiviteitsanalyse);
 • Budget impact model ingevuld met de verzamelde data (bevat one-way sensitiviteitsanalyse);
 • Gedetailleerd rapport van de modellen en de finale resultaten.

 

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com