OCMW Puurs – Ontwikkeling van een masterplan Sociaal Huis

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) zorgt voor het welzijn van iedere burger. Het garandeert de inwoners van de stad hun sociale grondrechten. Dat zijn de basisprincipes waar iedereen recht op heeft: betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen, voldoende middelen, etc.

Beschrijving | businesscase

De gemeente Puurs en het OCMW Puurs wensen een sociaal huis te realiseren in een nieuw werkingsconcept en dit gebruikmakend van een oud rusthuisgebouw dat in die zin ruimtelijk en wat dienstverlening betreft, moest evolueren. De gemeente Puurs streeft samen met het OCMW Puurs naar een transparante sociale hulp en dienstverlening en heeft hict gevraagd een Masterplan op te maken voor de gehele OCMW-site (rvt, rusthuis, OCMW-diensten), inclusief de werkingsprocessen en de impact ervan op de ruimtelijke structuur.

Aanpak

Het Masterplan is als finaal document tot stand gekomen door het uitvoeren van themagerichte workshops, data-analyse en werkbezoeken. Op basis van toegepaste change managementtechnieken (ADKAR) werd het voltallige personeel van het OCMW en van relevante diensten van de gemeente mee begeleid richting het nieuwe werkingsconcept. Daarnaast werd naar aanleiding van het nieuw gedefinieerde werkingsconcept ook het personeelsplan geactualiseerd. Door het inschakelen van een architect werd ook het ruimtelijk concept wat betreft verkeersstromen en ruimtelijke indeling in het gebouw bepaald.

Resultaat

Het resultaat was een masterplan voor de OCMW-site. Tevens werkte hict een personeelsplan uit en begeleidde het de werkgroep en de architect inhoudelijk in de te maken keuzes richting bouwplannen voor de site. Deze werken zijn sinds 2010 in uitvoering.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com