Ondersteuning definitie zorgstrategie in regio Antwerpen

GZA en ZNA besloten eind 2016 om nauwer te gaan samenwerken. hict ondersteunde de groepering, in partnership met McKinsey, bij het definiëren van de zorgstrategie van GZA en ZNA voor de toekomst.


 

De groepering GZA en ZNA wil zich op een aantal belangrijke punten onderscheiden in de regio Antwerpen. Hierbij willen ze:

Goede, toegankelijke tweedelijnszorg bieden voor de inwoners van de regioAntwerpen in Noord, Centrum en Zuid.

Topklinische zorg bieden op een aantal geselecteerde locaties, waar ze willen investeren in meer gespecialiseerde (en meer complexe) zorg van hoge kwaliteit.

- Innoveren in transmurale samenwerking, onder andere in de revalidatiezorg,de geriatrie en de psychiatrie.

 

Samen met McKinsey ondersteunde hict de groepering GZA en ZNA in het definiëren van hun zorgstrategie. De ondersteuning bestond uit:

- het uitwerken van kaders en een “case for change”

- het definiëren van opties voor:

- groei en speerpunten

- concentratie en spreiding per zorgcluster

- mogelijke invullingen van sites, inclusief een kwalitatieve evaluatie

- het schetsen van de krijtlijnen van een roadmap op basis van afweging vanprioriteiten (intern, beleid, locatie gebonden)

- het ontwikkelen van de zorgstrategie

- het creëren van scenario’s voor het leveren van zorg

 

De aanpak van hict was zeer interactief. Een stuurgroep volgde de vooruitgang van het project elke maand op. De dagdagelijkse opvolging gebeurde in nauwe samenwerking tussen hict en het team van de klant. Op essentiële momenten werden de artsen geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com