Pfizer – E-tools

Pfizer is in 1848 opgericht door de neven Charles Pfizer en Charles Erhart. Pfizer ontdekt, ontwikkelt, produceert en verdeelt innovatieve geneesmiddelen die de levensverwachting en de levenskwaliteit van mens en dier verbeteren. Pfizer is actief in 90 landen verspreid over de hele wereld.

Beschrijving | businesscase

Pfizer ontwikkelde een 1e versie van e-tools, plugins voor huisartsenpakketten specifiek gericht op bepaalde behandelingen, en stelt deze gratis ter beschikking van huisartsen en samenwerkingen van huisartsen. Aangezien de 1e versie enkele problemen met zich meebracht, zowel op technisch vlak als op het vlak van privacy, plande Pfizer de ontwikkeling van een 2e versie van de e-tools. Pfizer heeft hict gevraagd hoe deze 2e versie te ontwikkelen. Daarnaast had Pfizer behoefte aan inzicht in de mogelijkheden voor implementatie van deze tools binnen ziekenhuisomgevingen.

Aanpak

hict stelde de volgende vragen:

  • Hoe wil Pfizer zich positioneren naar huisartsen toe en zijn e-tools het middel? 
  • Wil Pfizer een uitwisseling van patiëntendossiers tussen huisartsen mogelijk maken via deze e-tools en is Pfizer zich bewust van de complexiteit ervan (o.a. privacy)? 
  • Wil Pfizer e-tools aanbieden aan ziekenhuizen, wetende dat deze omgevingen complexer zijn? 

 Resultaat

Voor de ontwikkeling van de 2e versie stelde hict een softwaremethodologische aanpak voor. hict bracht bovendien advies uit over het al dan niet uitbesteden van de ontwikkeling van deze tools en schreef scenario’s naar de toekomst toe, met het oog op een eventuele stopzetting van deze tools.

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com