Preglem, Gedeon Richter - Gezondheidseconomische analyse van een nieuw product ter behandeling van symptomatische myomen in België

PregLem is een biofarmaceutisch bedrijf gevestigd in Zwitserland dat zich toespitst op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve geneesmiddelen voor reproductieve geneeskunde bij vrouwen. De nieuwe producten in de pijplijn van PregLem richten zich op reproductieve geneesmiddelen die beantwoorden aan een aanzienlijke onvervulde medische behoefte met sterke invloed op de levenskwaliteit en vruchtbaarheid, zoals vleesbomen (myomen), endometriose, onvruchtbaarheid en post-operatieve verklevingen van de buik.

Op 7 oktober 2010 kondigde Gedeon Richter Plc de overname aan van PregLem SA en werd PregLem lid van de Richter groep. Gedeon Richter Plc is een Hongaars Centraal-Oost-Europese multinationale farmaceutische onderneming.

Projectbeschrijving

Het doel van het project was ondersteuning the bieden aan Gedeon Richter bij de indiening van een terugbetalingsdossier voor Esmya®, een nieuw innovatief geneesmiddel voor de pre-operatieve behandeling van vleesbomen bij pre-menopausale vrouwen.

In een voorbereidende fase was hict verantwoordelijk voor het ondersteunen van Gedeon Richter bij het definiëren van de juiste en meest optimale strategie en aanpak voor het gezondheidseconomische luik van het terugbetalingsdossier (bepalen van de juiste comparator, meest geschikte gezondheidseconomische analyse, enz.)

In een tweede fase hict was belast met:

  • De ontwikkeling van een kosten-minimalisatie analyse model (CMA-model) en een budget impact analyse model (BIA model);
  • Het verzamelen van de noodzakelijke gegevens voor deze modellen;
  • Populeren van de modellen met de verzamelde gegevens;
  • Schrijven van een uitgebreid verslag waarin de CMA en BIA-modellen en resultaten werden toegelicht.

Aanpak

Op basis van deskresearch, literatuuronderzoek en verkennende interviews met belangrijke opinieleiders, werd in samenwerking met Gedeon Richter de meest geschikte aanpak en strategie voor de gezondheidseconomische analyse voor het terugbetalingsdossier van Esmya® gedefinieerd.

Op basis van interviews met geselecteerde opinieleiders werd een enquête opgesteld om de prevalentie en huidige klinische praktijk van de behandeling van symptomatische myomen in België, en het geassocieerde middelen gebruik voor de behandeling, vast te stellen. Dit onderzoek werd gebruikt als basis voor een door hict gemodereerde consensus bijeenkomst met als doel het bereiken van consensus over de prevalentie en de klinische praktijk van leiomyoom in België. Alle consensus posities bereikt tijdens deze vergadering werden beschreven in een formele consensus verklaring die werd goedgekeurd door de deelnemende deskundigen.

Voor de gezondheidseconomische analyse werd een model voor een kosten-minimalisatie analyse en een model voor een budget impact analyse ontwikkeld, gebaseerd op literatuuronderzoek en de input verkregen uit het expert consensus panel.

Dit model werd gepopuleerd met gegevens uit de consensus verklaring en aangevuld met literatuuronderzoek. De modellen en bijbehorende resultaten werden tenslotte beschreven in een uitgebreid rapport.

Resultaten

  • Enquête naar de huidige klinische praktijk van myomen in België
  • Door hict gemodereerde consensus bijeenkomst over de klinische praktijk van myomen in België, inclusief een formele, door de deelnemers gevalideerde consensus verklaring
  • CMA en BIA model, gepopuleerd met uit de consensus meeting verkregen en in de literatuur gevonden data
  • Gedetailleerd rapport over de CMA en BIA modellen en hun resultaten

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com