Kwalitatief marktonderzoek: Klinische praktijk van DVT en PE in 10 Belgische ziekenhuizen

Anonyme

 • Periode: januari 2015 – april 2015
 • Contact: Ann Tanghe

Projectbeschrijving

Dit marktonderzoek werd uitgevoerd ter ondersteuning van een farmaceutisch bedrijf bij de lancering van 2 nieuwe indicaties voor het product X (nieuw orale anticoagulantia): acute behandeling en preventie van DVT (diep veneuze trombose) en PE (longembolie).

Het doel van het marktonderzoek was het verkrijgen van inzicht in de huidige klinische praktijk van de behandeling van DVT’s en PE’s in 10 Belgische ziekenhuizen. Strategische vragen waren:

 • Is er een behandelprotocol aanwezig in het ziekenhuis?
 • Langs waar komen patiënten met DVT/PE het ziekenhuis binnen?
  • Via spoedopnamen,
  • Via de poli van een specialist (ambulant),
  • Patiënten zijn reeds gehospitaliseerd?
 • Wat is de flow van een standaardbehandeling vanaf het moment dat de patiënt binnenkomt in het ziekenhuis tot het einde van de behandeling
  • Presentatie en diagnose
  • % hospitalisatie en duur
  • Behandeling
  • Monitoring
 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders in de behandelingsflow van DVT/PE patiënten?
 • Enzovoort.

Aanpak

Eerst werd desk research uitgevoerd rond de twee ziektebeelden (DVT en PT) en werd een vragenlijst ontwikkeld voor zowel DVT als PE. Deze vragenlijst werd vervolgens getest door het uitvoeren van pilootinterviews met drie verschillende specialisten die relevant zijn bij de behandeling van DVT / PE. De resultaten van deze pilootstudie werden gepresenteerd aan onze klant en onze methodologie werd verfijnd (definitieve vragenlijst en de bevestiging over de manier waarop de resultaten moeten worden ingediend).

Vervolgens hebben we 3-4 verschillende specialisten geïnterviewd per ziekenhuis, voor een totaal van 10 ziekenhuizen (Vlaanderen, Brussel en Wallonië). Elk van deze artsen heeft praktijkervaring die relevant is bij de behandeling van DVT/PE: spoedartsen, vasculaire chirurgen, pneumologen, algemene interne artsen en / of cardiologen.

De informatie die via deze interviews werd verzameld, werd vervolgens samengevat per ziekenhuis, zowel voor DVT en PE:

1. Inflow
 1. Hoe komen patiënten met DVT/PE binnen in het ziekenhuis (spoedopname/poli/reeds gehospitaliseerd)?
 2. Hoe kwamen patiënten met DVT/PE terecht op de spoedafdeling: verwezen door de huisarts met of zonder behandeling, direct van thuis, enzovoort?
 3. Hoe kwamen patiënten met DVT/PE terecht op de poli van een specialist: verwezen door de huisarts met of zonder behandeling, verwezen door een andere ziekenhuisspecialist, enzovoort?
 
2. Flow van de standaardbehandeling vanaf het moment dat de patiënt binnenkomt in het ziekenhuis tot het einde van de behandeling
 1. Presentatie en diagnose
 2. % dat gehospitaliseerd wordt en de duur ervan
 3. Behandeling: wat, wie, waar (voor de verschillende fasen van de behandeling)
 4. Monitoring: wat, wie, waar
 

Deze ziekenhuis specifieke informatie werd opnieuw verwerkt tot een aantal finale conclusies en trends, waargenomen in de 10 onderzochte ziekenhuizen. Bijgevolg werden de resultaten geleverd zowel op het niveau van het ziekenhuis (key account management) als het algemeen niveau voor de 10 ziekenhuizen samen (strategisch management).

Resultaten

De verzamelde informatie werd gepresenteerd aan de klant op een gestructureerde manier. De resultaten van het marktonderzoek werden door hict geleverd tijdens een interactieve workshop, en gaven een antwoord op de vooraf gedefinieerde strategische vragen. Bijgevolg werd dit marktonderzoek gebruikt bij het bepalen van de nieuwe strategie van het bedrijf voor de lancering van het product X.

Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com