Reduceren van de Turn Around Time van de workflow voor de EGFR mutatie test voor NSCLC (niet-kleincellige longkankers)

De analyse werd uitgevoerd in samenwerking met een ziekenhuis en een labo.

 Beschrijving

Het objectief van de studie was:

  • Het evalueren van de workflow van “aanvraag en testen van EGFR mutaties binnen niet-kleincellige longkankers” tot en met het “afleveren van de resultaten ervan”.
  • De Turn Around Time van het proces proberen reduceren naar een doorlooptijd (TAT) <=10 dagen, wat de tijd is die is voorgesteld in de Europese consensus voor EGFR mutatie test.

 De resultaten van deze case zullen tevens gebruikt worden in een workshop met andere ziekenhuizen, waardoor deze ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om na te denken over mogelijke verbeteringen in hun workflow en bijgevolg de mogelijke verbeteringen ook zouden kunnen implementeren.

 Aanpak

hict heeft dit project aangepakt volgens de “lean management” principes. Lean management is een manier van denken en handelen doorheen alle geledingen in de organisatie, vertrekkende van wat de klant wil en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Als input voor deze gebruikte technieken zijn een gegevens-analyse, interviews & observaties van het proces gebeurd.

Tevens heeft hict oplossingen aangereikt om die stappen in het proces die leiden tot lange wachttijden of risico op fouten, op een efficiëntere manier aan te pakken.

Het einddoel van deze verbeteringstrajecten was steeds om de arts en de patiënt (die een groot belang hebben bij de timing van deze resultaten) op een professionele, snelle, efficiënte & effectieve manier de resultaten te bezorgen.

Resultaten:

  • Bepaling van de stappen in het proces die een meerwaarde creëren en diegene, die mogelijke struikelblokken veroorzaken.
  • Bepaling van oplossingen voor deze struikelblokken waardoor de Turn Around Time kan gereduceerd worden met 30 tot 50%.
  • Bewustmaking van ieders taken in het proces en van de gevolgen van het niet snel leveren van de resultaten en onvoldoende communicatie hierrond.
  • Creëren van een betere communicatie waardoor informatie beter doorstroomt tussen de verschillende stakeholders en elke belangrijke stap in het proces wordt gecommuniceerd.
  • Uitbouw van een solide partnerschap tussen ziekenhuis en labo.
  • Sneller leveren van de resultaten van de EGFR-mutatie test
  • Snellere start van de juiste behandeling bij patiënten met NSLC en EGFR mutatie. 

 

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com