Rode Kruis-Vlaanderen - Herstructurering van de beenmergcentrale - Marrow Donor Program Belgium

Het ‘Marrow Donor Program Belgium’ (MDPB) is onderdeel van het Belgische Rode Kruis. In een register beheert deze centrale een gegevensbank waarin de weefseltypes zijn opgeslagen van mensen die eventueel bereid zijn stamcellen af te staan voor een patiënt. Het MDPB was in 2005 tot stilstand gekomen omdat activiteiten, informatica en boekhouding vast waren komen te zitten.

Beschrijving | businesscase

De directie heeft hict gevraagd de organisatie te reorganiseren, de achterstand in de boekhouding op te lossen en een lastenboek op te stellen voor een vernieuwde beenmergdatabankapplicatie.

Aanpak

  • analyse van de ‘As Is’-situatie en ophelderen van de historische transacties die nog niet waren verwerkt; 
  • opstellen van een plan ter regularisatie van achterstallige betalingen, gelinkt aan de historische transacties (in samenwerking met de boekhouding); 
  • bevraging van leden en stakeholders i.v.m. de validiteit van het bestaande businessmodel, aanpassen van het model en definitie van nieuwe processen en structuren; 
  • opstellen van een datamigratieplan; 
  • opstellen van een pakket van eisen voor de selectie van een nieuwe kernapplicatie voor de beenmergbank en uitvoeren van referentiebezoeken. 

 Resultaat

De resultaten van de analyses gaven inzicht in de situatie en lieten toe een nieuwe start te maken met een nieuw businessmodel:

  • verzoening van stakeholders en leden rond een nieuw businessmodel; 
  • oplossen van een betalingsachterstand; 
  • definitie van informaticanoden en selectie van een pakket.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com