Domeinen

hict werkt rond actuele thema's in de gezondheidsindustrie.

Wij hebben onze expertise en ons aanbod georganiseerd rond 6 domeinen. Deze vertegenwoordigen de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg waarbij hict voor een toegevoegde waarde kan zorgen.

Onze expertisedomeinen zijn:

  • Strategy, management, operations & quality: general management domein voor zorgverstrekkers en -leveranciers.
  • Process Improvement: omvat de stapsgewijze verbetering van healthcare specifieke processen, gebaseerd op de methodologie die het best aansluit met uw eigen workflow aanpak. 
  • ICT management: omvat het gebied tussen de healthcare business en de noden van de ICT-omgeving.
  • Value management: omvat de value proposition tussen zorgverstrekkers en -leveranciers.
  • Centres of Excellence in Clinical Research & Development: een holistisch operational excellence programma om de efficiëntie en doeltreffendheid van Investigator Sites te verbeteren.
  • HR management consulting: omvat het in kaart brengen van uw huidig HR-beleid, deze te evalueren en een aantal verbeteracties te formuleren.  

Strategy, Management, Operations & Quality (SMOQ)

Wij schrijven de te bereiken doelstellingen uit op operationeel niveau, reiken operationele doelstellingen aan op dienstniveau, etc.

Process Improvement

Efficiëntie en effectiviteit zijn essentieel in de processen van elke zorgafdeling en de ondersteunende diensten in een zorgorganisatie.

Met onze programma's richten we ons enerzijds op de ervaring van de patiënt (wachttijden, patiëntendoorstroming, dienstverlening) en anderzijds op de ondersteunende logistieke diensten binnen het ziekenhuis (aankoop, apotheek, keuken, ...). Het doel is om de processen te vereenvoudigen zonder hierbij in te boeten aan kwaliteit of dienstverlening.

ICT management

IT op een hoger niveau binnen de zorgorganisatie krijgen, als middel om ZKH-doelstellingen te verwezenlijken en ze op een zo optimaal mogelijke manier laten werken (intern) en samenwerken met business, partners en netwerk rond het ziekenhuis.

Value management

In de huidige context speelt de 'value' van een 'health technology' (geneesmiddel of ander product) binnen de gezondheidszorg en zorginstellingen, een zeer belangrijke rol.

hict helpt suppliers deze 'value' identificeren, kwantificeren, optimaliseren en creëren aan de hand van haar kennis van en ervaring in zorginstellingen en de gezondheidssector.

Centres of Excellence for clinical R&D

Als gevolg van verschillende nieuwe ontwikkelingen en vereisten wordt het steeds belangrijker om klinische studies zo professioneel mogelijk te organiseren

HR management

hict hr management-consulting kan uw huidig HR-beleid in kaart brengen, evalueren en een aantal verbeteracties formuleren.  Wij vertrekken steeds vanuit het ‘hier en nu’ en houden rekening met de specifieke noden en authenticiteit van uw organisatie. 

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com