HR management

Is uw zorgorganisatie voorbereid op de personeelsuitdagingen van vandaag en morgen?

HRM - HR Management Consulting

 

Schaarste en vergrijzing op de arbeidsmarkt, druk op de personeelsbudgetten, hogere kwaliteitsnormen, en focus op efficiëntie van processen en de toenemende aandacht voor het welzijn van de medewerkers,…  zorgen ervoor dat een degelijk en professioneel HR-beleid binnen de zorgsector een must is geworden.

De kwaliteit en het welzijn van de medewerkers in zorginstellingen is van cruciaal belang voor het verstrekken van hooggekwalificeerde zorg.

hict gebruikt haar kennis van en ervaring met zorginstellingen en de gezondheidssector in het algemeen, om u bij te staan door :

  • het analyseren van uw noden, formuleren van advies, en het begeleiden van de implementatie van nieuwe processen.
  • het coachen & mentoren van uw medewerkers en assisteren bij veranderingen.
  • het verzorgen van workshops en opleidingen voor uw medewerkers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
  • het plaatsen van experten & interim managers op tijdelijke basis (hict professionals).

Optimale en kwalitatieve zorg staat of valt met de bekwaamheid en het welzijn van zij die de zorg verstrekken & organiseren. 

Goed werkgeverschap maakt het verschil!

 

Uw contactpersoon

Henk Vansteenkiste
Chief Operating Officer
Henk Vansteenkiste
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com