Zorgverstrekkers

hict biedt een uitgebreide dienstverlening aan zorgverstrekkende organisaties in de gezondheidssector, zoals:

 • ziekenhuizen
 • ziekenhuisnetwerken
 • gespecialiseerde klinieken (psychiatrische klinieken, private klinieken ...)
 • rust- en verzorgingstehuizen & andere projecten rond ouderenzorg
 • organisaties uit de thuisverzorging

Binnen de ziekenhuizen en klinieken werkt hict o.a. rond optimalisatie van:

 • de beleidsorganen (raad van bestuur, medische raad, directie ...)
 • de ziekenhuisdepartementen/-clusters
 • de medisch-technische diensten (labo, radiologie, apotheek ...)
 • de facilitaire en logistieke departementen
 • de patiëntgerelateerde diensten
 • de financiële afdeling
 • de afdelingen informatie/data/registratie & informatica/ICT

In de rust- en verzorgingsinstellingen voert hict vaak projecten uit rond:

 • algemene strategie & beleid
 • automatisering & ICT
 • logistiek
 • patiëntenmanagement

Uw contactpersoon

Jan Vandenberghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com