Amgen Europe – Impactanalyse van het minder frequent toedienen van Erythropoiesis Stimulerende Agentia bij chronische hemodialysepatiënten

Amgen is een toonaangevend biotechnologiebedrijf. Hun geneesmiddel Aranesp® - een Erythropoiesis Stimulerende Agentia (ESA) o.a. gebruikt voor de behandeling van anemie bij chronische nierpatiënten – heeft als voordeel dat het minder frequent moet worden toegediend dan andere ESA’s.

Beschrijving | businesscase

Het objectief van de studie (‘Mercurius studie’) was het in kaart brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve impact van het minder frequent toedienen van ESA’s bij chronische nierpatiënten op hemodialyse. hict voerde deze impactanalyse uit in 40 dialysecentra in 9 Europese landen. De Mercurius studie werd later ook uitgebreid naar de Canadese markt.

Aanpak

Voor deze analyse werd een impactmodel ontworpen dat bestaat uit een conceptueel model, een generiek model en een ziekenhuisspecifiek model:

  • Het conceptueel model beschrijft de drie dimensies binnen deze impactanalyse: organisatie, processen en activiteiten.
  • Het generiek model vormt de basis voor onderzoek en beschrijft de standaardprocessen, activiteiten en functies betrokken in de flow van een ESA-spuit doorheen het ziekenhuis.
  • De volledige flow van de ESA-spuit werd doorheen elk individueel ziekenhuis gevolgd en ziekenhuisspecifieke data werden verzameld, om te resulteren in ziekenhuisspecifieke modellen.

Er werd ook een calculatiemodel ontwikkeld om de impact van het minder frequent toedienen van ESA’s op de kosten van de individuele ziekenhuizen te berekenen. De kwalitatieve impact werd gedefinieerd aan de hand van gestructureerde interviews en observaties in de ziekenhuizen.

Resultaat

  • algemene bevestiging van de significante kostenbesparingen door het minder frequent toedienen van ESA;
  • bepaling van de kwalitatieve voordelen voor elk deelnemend ziekenhuis;
  • publicatie van deze resultaten in internationale journals (bv. Journal of Medical Economics) en op internationale en nationale conferenties (bv. ASN, ERA-EDTA, ESCP, SSN, etc.);
  • versteviging van de commerciële positie van Aranesp® binnen de deelnemende ziekenhuizen;
  • aanbevelingen, best practices en benchmarks voor de deelnemende ziekenhuizen;
  • uitbouw van een solide partnership tussen Amgen en de deelnemende ziekenhuizen.

Uw contactpersoon

Ann Tanghe
Senior Manager
Ann Tanghe
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com