Sint-Trudo – Quality Management

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo in Sint Truiden heeft 310 bedden en is een streekziekenhuis voor de regio Zuidwest Limburg en zuidelijk Vlaams-Brabant. Momenteel is het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo nog actief op twee campussen: campus Sint-Jozef en campus Sint-Anna, dit in afwachting van de architectonische eenmaking op campus Sint-Jozef in 2012.

Beschrijving | businesscase

Het Sint-Trudoziekenhuis heeft hict gevraagd het ziekenhuis te begeleiden bij het opzetten van een kwaliteitsorganisatie zodat kwaliteitsvolle processen uniform en consistent kunnen worden opgemaakt. Daarnaast wenste het ziekenhuis assistentie bij het selecteren van een softwarepakket dat de eigen medewerkers moest toelaten op een consequente manier de processen op te maken, te beheren en breed in de organisatie te delen.

Aanpak

Op basis van een ‘Total Quality Management’-benadering werd een inventaris opgesteld van wat in Sint-Trudo bestond rond kwaliteitsactiviteiten (processen, kwaliteitsmaatstaven, verankering in de organisatie, etc.). Daarna werden alle facetten geïntegreerd via een Plan-Do-Check-Act-invalshoek, waardoor de kwaliteit uniform onder de vorm van BPMN-processen kon worden vastgelegd. Een lastenboek en marktverkenning werden opgemaakt zodat het ziekenhuis oordeelkundig het best passende systeem kon aanschaffen. hict evalueerde daarna ook de eerste opgemaakte processen naar relevantie, coherentie en stuurbaarheid.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een proces dat ziekenhuisbreed geïnstalleerd is in Sint-Trudo waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk vastliggen. Op die manier kunnen processen worden opgemaakt, geëvalueerd en opgevolgd op een uniforme wijze. De processen worden opgeslagen in een nieuwe kwaliteitsvolle procesomgeving gebruikmakend van een effectieve kwaliteitssoftware.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com