RHMS – Analyse en waardebepaling IT-applicaties

R.H.M.S (Réseau Hospitalier de Médecine Sociale) is een ziekenhuisnetwerk in de provincie Henegouwen met 755 bedden verdeeld over drie ziekenhuizen: Clinique Louis Caty de Baudour, l'Hôpital de la Madeleine à Ath en Clinique de Beloeil.

Beschrijving | businesscase

RHMS heeft hict gevraagd een project uit te voeren met volgende verzoeken:

  • het in kaart brengen van de functionaliteiten en technische aspecten van het klinische werkstation; 
  • het schetsen van de samenwerking met een extern IT-bedrijf met onderlinge voorwaarden; 
  • het geven van een overzicht van de mogelijkheden van beide pakketten alsook een inschatting van de waarde van de applicaties. 

In een tweede project werd hict gevraagd een pakket voor de berekening van de honoraria van de artsen te evalueren.

Aanpak

Dit project werd uitgevoerd aan de hand van interviews met de ontwikkelaar van de pakketten alsook met de voornaamste gebruikers ervan.

Resultaat

  • De functionaliteiten en technische aspecten van het klinische werkstation, als centraal punt van informatie (administratief en klinisch) in het ziekenhuis, zijn in kaart gebracht. 
  • De mogelijke samenwerking met een extern IT-bedrijf met onderlinge voorwaarden is geschetst. Hieraan gelinkt is de waarde van de applicatie bepaald en zijn de mogelijkheden (voor- en nadelen) tot gebruik van het systeem in andere ziekenhuizen in kaart gebracht. 
  • Na het uitvoeren van deze analyses beschikte het ziekenhuis over een duidelijk overzicht van de mogelijkheden van beide pakketten alsook over een inschatting van de waarde van de applicaties. 
  • Ook het pakket voor de berekening van de honoraria van de artsen werd geëvalueerd. Hieraan gekoppeld werd een inschatting gemaakt van de waarde van deze applicatie.

Uw contactpersoon

Jan Demey
Managing director
Jan Demey
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com