Cases

Cost Effectiveness and Budget Impact
Een groot internationaal farmaceutisch bedrijf wou de terugbetaling voor een nieuwe indicatie van een reeds bestaand product indienen.  Gezien het om een weesgeneesmiddel ging, was een...
logo Broeders van liefde
Voor haar verzorgingsinstellingen (psychiatrische centra, initiatieven beschut wonen en woonzorgcentra) heeft de organisatie Broeders van Liefde een programma opgestart om een nieuwe financiële...
Curando Logo
In navolging van het 'Curando HOP-project' waarbij hict de organisatie begeleidde in de harmonisatie en optimalisatie van alle processen, werd een tweede project gestart voor Cura, de...
Default Image - Pharma
Uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie (budget impact analyse) van een aanpassing van de terugbetalingscriteria voor specifieke implantaten in België.
Client logo for Vlaamse Logo's
De Logo’s zoeken ondersteuning bij het formuleren van deze strategische doelstellingen en het formuleren van indicatoren waarmee gemeten kan worden in welke mate deze doelstellingen behaald werden.
Novartis logo
Het doel van het project was ondersteuning te bieden aan Novartis bij de indiening van een terugbetalingsdossier voor een klasse 1 geneesmiddel, Jakavi, voor de behandeling van volwassen patiënten...
Orion Logo
Orion  Orion is a Finnish, Espoo–based pharmaceutical company with branches across Europe. Orion develops, manufactures and markets human and veterinary pharmaceuticals, active pharmaceutical...
logo-broeders-van-liefde
De organisatie van de Broeders van Liefde is in België toonaangevend binnen de social profitsector en het onderwijs. Zij heeft recent een programma opgestart om een nieuwe facturatie...
Logo_Curando
Curando biedt haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf woonzorgzones verspreid over West-Vlaanderen. Het doel is de woonzorgzones in te richten op basis van zes formules waarmee de...
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com