Cases: Overheidsdiensten

Client logo for Vlaamse Logo's
De Logo’s zoeken ondersteuning bij het formuleren van deze strategische doelstellingen en het formuleren van indicatoren waarmee gemeten kan worden in welke mate deze doelstellingen behaald werden.
Vlaamse Diabetes Vereniging – Registratie en opvolging van zwangerschapsdiabetes
De Vlaamse Diabetes Vereniging heeft hict gevraagd een registratieplatform te ontwikkelen waarmee vrouwen die te maken hebben met diabetes tijdens de zwangerschap kunnen worden opgevolgd.  
OCMW Puurs – Ontwikkeling van een masterplan Sociaal Huis
De gemeente Puurs en het OCMW Puurs wensen een sociaal huis te realiseren in een nieuw werkingsconcept en dit gebruikmakend van een oud rusthuisgebouw dat in die zin ruimtelijk en wat dienstverlening...
NVSM bezit een zeer snelle en gebruiksvriendelijke loketapplicatie, maar het controleren op nomenclatuur kon onvoldoende of zelfs helemaal niet online gebeuren. Dit leidde in sommige gevallen tot een...
Rode Kruis-Vlaanderen - Herstructurering beenmergcentrale-Marrow Donor Program
De directie heeft hict gevraagd de organisatie te reorganiseren, de achterstand in de boekhouding op te lossen en een lastenboek op te stellen voor een vernieuwde beenmergdatabankapplicatie.  
De Katholieke Hogeschool St. Lieven heeft hict gevraagd een opleiding te geven over ‘patiëntveiligheid in de praktijk’ aan de derdejaarsstudenten Ziekenhuisverpleegkunde.  
Rode Kruis Vlaanderen heeft hict gevraagd een ontwikkelproject op te volgen ten behoeve van een nieuwe website. Het project bestond erin de bestaande website gebruiksvriendelijker te maken en dit...
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com