Cases: Zorgverstrekkers

AZ Sint-Lucas Brugge – implementatie Enterprise Application Integration
Het AZ Sint-Lucas Brugge heeft hict gevraagd de implementatie van een integratieplatform te begeleiden en de kennis ervan over te dragen zodat de ICT-dienst zelf in staat is het verder te beheren....
hict werd gevraagd een opleiding te geven inzake incidentmelding in het ziekenhuis en dit kaderend binnen de nieuwe wetgeving inzake patiëntveiligheid in ziekenhuizen.
AZ Sint-Lucas Gent – Proof of Concept IAM
hict werd gevraagd op korte termijn een proof of concept (POC) rond identity and access management (IAM) op te zetten.
AZ Sint-Lucas Gent – Proof of Concept EAI
hict werd gevraagd het ziekenhuis te begeleiden bij de implementatie van een Enterprise Application Integration Server. Vooraleer de implementatie in de productieomgeving te starten, werden tijdens...
AZ Nikolaas - ICT-infrastructuur - Domeinmigratie
hict werd gevraagd de migratie uit te voeren van het oude Windows domein van het vroegere AZ Waasland naar het nieuwe IT-domein binnen het AZ Nikolaas. Het uiteindelijke doel is de volledige IT-...
Sint-Trudo – Quality Management
Het Sint-Trudoziekenhuis heeft hict gevraagd het ziekenhuis te begeleiden bij het opzetten van een kwaliteitsorganisatie zodat kwaliteitsvolle processen uniform en consistent kunnen worden opgemaakt...
OLV van Lourdes – Opleiding beleidsplannen
hict werd gevraagd workshops te geven over de vertaling van de strategie naar concrete beleidsplannen. Organigram, managementcultuur en verdeling van verantwoordelijkheden zijn hiermee verweven. Het...
  Het Al Ahli ziekenhuis heeft hict gevraagd een beeld te schetsen van: de operationele werking van het ziekenhuis; de automatisering binnen het ziekenhuis; de proces- en ICT-randvoorwaarden...
AZ Sint-Lucas Brugge - Cadans ICT-masterplan
Het AZ Sint-Lucas heeft hict gevraagd een ICT-Masterplan te ontwikkelen in lijn met de businessprocessen, strategie en objectieven van het ziekenhuis en te zorgen voor de begeleiding en ondersteuning...
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com