Cases: Zorgverstrekkers

AZ Sint-Lucas Brugge - strategische bepaling AZ Sint-Lucas voor 2020 (Cadans)
Het AZ Sint-Lucas Brugge heeft hict gevraagd een nieuwe strategie uit te werken om het ziekenhuis op af te stemmen tegen 2020. 
A.Z. Sint-Blasius Dendermonde - Strategie, datamodel en CIO
hict werd gevraagd de ICT beter af te stemmen op de strategie van het ziekenhuis.
Ziekenhuis Gelderse Vallei – Analyse op basis van LEAN-systematiek
Het Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft hict gevraagd een analyse uit te voeren met betrekking tot het KCHL met als doel het verbeteren van de werksystematiek en bijhorende werkprocessen om de...
hict werd gevraagd een beleidsnota op te stellen, zodat men binnen de organisatie optimaal met digitaal beeldmateriaal kan omgaan.
De Zorgboog - Integratie van de operationele financiële administratie
  De vraag van De Zorgboog aan hict was drieledig: inzicht verkrijgen in de kosten- en batenstructuur/processen en in de workflows; keuzebepaling en implementatie van een nieuw softwarepakket;...
Jeroen Bosch Ziekenhuis (NL) - Studie naar efficiëntieverhoging
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft hict gevraagd duurzame en waardetoevoegende verbeteringen te implementeren in verschillende afdelingen van het ziekenhuis - verpleegafdelingen, chirurgie high care,...
Stichting Prisma (NL) - Inventarisatie applicaties & migratie naar CareView 3.0
Prisma diende volledig te migreren van CareView 2.8 naar CareView 3.0. Deze moest aansluiten bij haar SAP-bedrijfssoftware. Prisma heeft hict gevraagd: alle gebruikte softwarepakketten en hun...
MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com